We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you

SaLuSa 4-March-2011

team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Thursday, November 1, 2012

26:10:2012

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies
26:10:2012Føderasjonen hilser til dere:

I dag begynner vi med en oversikt over hendelser som har ledet opp til dette ståsted, denne tid, dette nå. Vi er her og har alltid vært her og veiledete dere gjennom disse tider. Dere har vært forventningsfulle på at ting skulle skje, og det har dere god grunn til. Tiden nærmer seg at det uunngåelige skjer. Det er svært mye som må gjøres på planeten deres og lite tid å gjøre det på.

Hele planeten har blitt innhyllet i et plasmafelt som nylig har blitt aktivert. Det fungerer slik at det holder høyere former av vibrasjonell energi inne, samtidig som det tillater at mørkere, tyngre og lavere energier forlater kloden uhindret. Når de først er ute, kan de aldri komme tilbake. Dette er begynnelsen på den siste fasen av renselse av planeten deres. En forsinkelse som ført til at dette ikke kunne skje tidligere ble forårsaket av deres romstasjon MIR, som gikk i bane altfor nær til at den ikke ville bli påvirket av dette plasmafeltets virkning. Enighet er oppnådd om å flytte dens bane, slik at kraftfeltet kan gjøres operasjonelt uten negativ innvirkning på mennesker.

Etter hvert som denne energien blir aktivert, vil dere oppleve at Illuminati vil få mindre og mindre innvirkning på deres daglige virke. Til å begynne med vil det ikke være så påtagelig at massene merker noe til det, men etter hvert vil noen ”stikke tåa i vannet” ved å gjøre en handling som de vet Illuminati vanligvis ikke aksepterer, og ved så å gjøre, vil de oppleve at de ikke får noen motstand der de ellers ville forventet det. Dette vil sette mot i flere til å ”utvide sitt virkeområde” inntil det blir åpenbart at Illuminati, som aldri noen kunne se, men som de visste alltid fulgte med, ikke er der lenger – eller hvis de er der, så motsetter de seg ikke handlingen som er gjennomført. Etter hvert som flere og flere får vite om dette, vil flere og flere fremskritt til beste for hele menneskeheten ta form over hele verden. Når det først skjer, vil dere få se et skred av menneskeskapte bevegelser som uhindret arbeider mot det dere alle ønsker – å trives, å være fri, å utforske, å få vite om og finne sannheten.

Det vil skje gradvis, men samtidig ikke gradvis i det hele tatt, for tiår, ja årtusener vil bli feid vekk på nærmest et øyeblikk, når folk forstår og innser at de kan leve sine liv fritt og uhindret av den kontroll de hadde over dere, de som ville gjøre dere til slaver. Når vitenskapsmenn skaper nye teknologier til beste for menneskeheten og de kommer på markedet og blir tilgjengelig for alle, uten at de blir ”lagt på hylla” av de som ikke ønsker dem; etter hvert som de finansielle institusjonene arbeider for folkets behov og ikke forretningsimperienes; når politikerne lager rettferdige og representative lover for alle, så vil dere sakte men sikkert se denne nye verden folde seg ut og bli til virkelighet.

Vår medvirkning i alt dette vil ha vært som en usynlig hånd, men vi har vært der hele tiden. Vi har opprettet plasma-kraftfeltet som hindrer negative energier i å fortsette å sirkulere på planeten deres. Vi har ”kastet ut” ulike grupper fra andre verdener som hadde etablert baser på Jorden for å tjene sine selviske mål; vi har hindret andre raser fra å komme hit til Jorden i denne avgjørende tiden hvor nye energier ble innstrålt og etablert omkring og på kloden deres; vi har veiledet dere gjennom denne prosessen slik at dere har vært holdt informert, i kontakt med oss, motivert og bevisst på hva som foregår på og omkring planeten deres.

Etter hvert som ting utvikler seg, og etter hvert som Illuminatis grep blir svakere og svakere, vil dere få lære deres sanne historie og finne ny næring og krefter i dette håpets budskap til dere alle. Dere har så visst allerede begynt å se noe av det etter hvert som oppdagelser av tapte sivilisasjoner blir omtalt mer åpent i deres media. Og når alt dette begynner å gå opp for dere som et folk, og dere begynner å se det store bildet, både på deres egen verden og i Universet, da vil vi komme, med åpne armer, og i kjærlighet og respekt for den reisen dere har gjennomført. Prosessen er allerede i gang og vi har på deres vegne et overoppsyn med så mye mer som skjer.

Hva kunne vel være mere gledelig enn at alle de som har vært med på å fullføre alt dette kommer sammen for å feire det! Og vi sier til dere; se opp mot himmelen og vi vil være der, sammen med dere, i kjærlighet og gjensidig respekt. Den reisen vi alle har vært sammen om og deltatt i har gitt oss mye glede!
La freden fylle deg.

Kanal: Wanderer of the Skies

Oversetter: Leif

No comments:

Post a Comment

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Mk says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan
Kochel

Morgan Kochel says:

…"And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.

Please read and spread. Thanks